Du er her:Forside/Et bredt og varig misjonsarbeid

Et bredt og varig misjonsarbeid

2016-02-06
Etter et år som utsending på Filippinene er det flere ting som er sentrale i arbeidet ved starten av et nytt år. Året 2015 har betydd mye for meg. Alle møter og aktiviteter sammen med den filipinske staben har vært verdifulle og lærerike. Det er så mange flotte mennesker! Etter en runde med noen utvalgte spørsmål om NMAP sitt arbeid,- til noen utvalgte folk fra staben-, fikk jeg mange gode intrykk, og ble på en måte litt mer kjent med dem. Blant svarene var det et fellespunkt vi alle var enige om: vi er med på et spennende og viktig misjonsarbeid, vi vil bety noe for andre, og dette er noe vi gleder oss til å arbeide videre med. Les hva de sier mer om NMAP’s arbeid.

1.- Hva er det viktigste i NMAP sitt arbeid?

NMAP’s arbeid er helhetlig og inkluderende. Det har en utviklingstilnærming til partnere og lokalsamfunn. Miyo, HRAD Manager

NMAP er som et oppdrag for å hjelpe andre mennesker i nød. Francis, Janitor

Ett team, og ett mål er misjonen og visjonen til NMAP. Verna, Office Assistant

Å jobbe for barns rettigheter, er det for meg det viktigste NMAP gjør. Rolando, Company Driver

For meg er det forståelse av Jesus kjærlighet og frelse for menneskeheten og at NMAP bringer dette budskapet på praktiskt måte. Det innebærer blant annet mye om menneskers rettigheter. Camille, Sponsor Relations Officer

Integreringen av Guds ord og kjærlighet i alle de tjenester og aktiviteter som organisasjonen utfører. Esther, IT Officer

2.- Hva ville du sagt til andre folk for å få de til å bidra med MA sitt arbeid?

Hvis hjertet ditt smiler når du ser motstandsdyktighet hos de som har overlevd en katastrofe, og når du ser at barn, inkludert barn med funksjonshemminger, får muligheter til å bedre livene sine, og når du ser at lokalsamfunn vokser ut av nød, da er du kalt til å støtte arbeidet til Misjonsalliansen. Bli med oss å endre lokalsamfunn rundt om i verden gjennom Guds kjærlighet. Miyo

Jeg overbeviste min familie og mine venner til å støtte NMAP arbeidet der jeg tilhører. Jeg forklarte dem misjonsprogrammet jeg kjenner til. De er med å gi livet en sjanse! Francis

Jeg ville beskrevet hvem Misjonsalliansen er, og fortalt om misjonsarbeidet på Filippinene. Jeg overbeviste min venn og familie til å være givere her på Filippinene. Jeg forklarte at NMAP hjelper andre i samfunnet, og samarbeider med kirker, partnere og andre frivillige organisasjoner. Verna

Jeg ville fortalt at NMAP bidrar i samfunnet på en spesiell måte. Støtter arbeid for barns rettigheter og mennesker med funksjonshemming. Rolando

Misjonsalliansen er en organisasjon som står for at alle mennesker, uavhengig av rase, alder eller sosial status bør få en sjanse til å leve og nyte fylden av livet. La oss være partnere. La oss få dette til å skje i det samfunnet vi lever og tjener! Camille

Misjonsalliansen er en diakonal misjonsorganisasjon. Vårt arbeid er integrert med bibelsk tilnærming slik at folk  kan oppleve både fysisk og åndelig forvandling. Esther

3.- Beskriv NMAP med 3 ord

Guds hender og føtter. Miyo

Hjelpe, et team, gi støtte til hverandre. Francis

Kristen, diakonal organisasjon og unik identitet. Verna

Misjon, NGO’s og samfunnstjenester. Rolando

Drevet at Guds ånd, lidenskapelige, trofast forvalter. Camille

Tro, tjeneste, redskap. Esther

4.- Hva liker du best i jobben din?

Å tjene Guds tjenere. A tjene folk som gjør samfunnsarbeidet er noe jeg verdsetter og liker best av jobben min. Miyo

Jeg har lært mye hvordan man skal møte de forskjellige menneskene som jeg jobber for. Å gjøre mitt arbeid med glede. Francis

Ingen diskriminering i organisasjonen. Man kan føle en familie atmosfære. Verna

Jeg liker å jobbe i denne organisasjonen spesielt når jeg ser mine medarbeidere hjelper andre. Rolando

Det jeg liker mest i jobben min er å bruke mine ferdigheter i design til å bidra med å informere sponsorene, gjøre de glade og fornøyde. Det jeg også liker med jobben er privilegiet å kjenne NMAP ansatte, jeg betrakter de som min andre familie. Camille

At her har jeg mulighet til å praktisere yrket mitt og samtidig være en del av et diakonalt arbeid. Esther

5.- Hva er ditt beste NMAP-minne?

På et av mine områdebesøk i Marinduque observerte jeg noen barn som gikk til skolen. Barna krysset en elv via en liten og enkel betongbro som forbinder deres nabolag til der skolen ligger. Uten bruen ville de måtte krysse elven, de ville blitt våte; og i regntiden ville de risikere livet. Jeg så for meg at de i fremtiden har fullført en utdanning og en mulighet til å bedre livene sine. I det øyeblikket drømte jeg sammen med dem, jeg var tilstede der med dem. Jeg er så glad for at Misjonsalliansen har bidratt til å bygge denne broen.  Det var det beste minnet for meg. Miyo

Da jeg opplevde å bli utsatt for en ulykke, følte jeg kjærlighet og omsorg fra alle mine kollegaer. Alle støttet meg. Francis

Dypt forhold til Gud. Verna

Å arbeide i ulike områdene der organisasjonen er tilstede. Rolando

På grunn av at vi er kjent for å ha en familieorientert kultur, var NMAP ansatte ganske så involverte kjærlighetshistorien mellom meg og vår tidligere IT-ansatt. Han er nå min mann. Hvis du spør hvem som helst i staben, om meg, vil vår kjærlighetshistorie alltid være en del av deres historie. Camille

Jeg har så mange gode minner fra mine 15 år i NMAP, som har bygget mitt faglige og åndelige liv. Et av disse, som jeg har alltid har verdsatt,  var da jeg fikk muligheten til å besøke Norge. Der fikk vi fremføre en av våre kulturelle danser. Esther

 

 

 

1 Jeg ønsker å gi til
La de små barn komme til meg Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Høstgaven 2016
Høstgaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vann i Liberia
Vann i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.700.00,-
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Helse og ernæring i Liberia
Helse og ernæring i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.200.00,-
Gi mennesker en sjanse til bedre helse!
Miljø og klimarettferdighet i Kina
Miljø og klimarettferdighet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Organisering i Kambodsja
Organisering i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Kirke på Filippinene
Kirke på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Arbeid og inntekt i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.750.00,-
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.
Vintergaven 2016
Vintergaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Er du med oss i 2016
Generell gave
Generell gave Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.141.300.00,-
Din gave til Misjonsalliansens arbeid vil brukes i det prosjektet hvor behovet til en hver tid er størst.
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.900.00,-
La foreldre slippe å gjemme bort barn med funksjonshemninger.
Mikrofinans i Vietnam
Mikrofinans i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.11.100.00,-
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Skole og utdanning i Vietnam
Skole og utdanning i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.000.00,-
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.
Mikrofinans i Liberia
Mikrofinans i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.300.00,-
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Skole og utdanning i Liberia
Skole og utdanning i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.500.00,-
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Arbeid og inntekt i Kambodsja
Arbeid og inntekt i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.000.00,-
Gi fattige mennesker en jobb – og en inntekt.
Vann i Kambodsja
Vann i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.950.00,-
Rent vann og god hygiene
Skole og utdanning i Kambodsja
Skole og utdanning i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.000.00,-
Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.491.00,-
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Arbeid og inntekt på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.12.300.00,-
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Skole og utdanning på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.850.00,-
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Helse og ernæring på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.18.100.00,-
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Arbeid og inntekt i Kina
Arbeid og inntekt i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.000.00,-
Gi fattige bønder en bedre inntekt
Kirke i Kina
Kirke i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.
Inkludering og funksjonshemmede i Kina
Inkludering og funksjonshemmede i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.52.138.00,-
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
Fotball krysser grenser i Ecuador
Fotball krysser grenser i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.19.215.00,-
Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter!
Skole og utdanning i Ecuador
Skole og utdanning i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.
Helse og ernæring i Ecuador
Helse og ernæring i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Og vær med på å gi skolebarn riktig ernæring.
Kirkearbeid i Ecuador
Kirkearbeid i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet
Skole og utdanning i Brasil
Skole og utdanning i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.450.00,-
Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.
Kirkearbeid i Brasil
Kirkearbeid i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil.
Arbeid og inntekt i Brasil
Arbeid og inntekt i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
Fotball krysser grenser i Bolivia
Fotball krysser grenser i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.750.00,-
Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!
Kirkearbeid i Bolivia
Kirkearbeid i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.250.00,-
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Arbeid og inntekt i Bolivia
Arbeid og inntekt i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.16.500.00,-
Du kan være med og hjelpe fattige bønder til å øke inntektene sine.
Rent vann i Bolivia
Rent vann i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.400.00,-
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Skole og utdanning i Bolivia
Skole og utdanning i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.7.000.00,-
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Helse og ernæring i Bolivia
Helse og ernæring i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.10.900.00,-
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Støtt arbeidet i Vietnam
Støtt arbeidet i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.
Støtt arbeidet på Filippinene
Støtt arbeidet på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.46.665.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Liberia
Støtt arbeidet i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Brasil
Støtt arbeidet i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Bolivia
Støtt arbeidet i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.31.700.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Ecuador
Støtt arbeidet i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.106.460.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Ecuador.
Støtt arbeidet i Kambodsja
Støtt arbeidet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Kambodsja. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene dine der de til en hver tid trengs mest.
Støtt arbeidet i Kina
Støtt arbeidet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte arbeidet vårt i Kina generelt.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Fadder (Kun for nordiske faddere) Budsjett:kr.230.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.
2 Hvor mye ønsker du å gi?
Beløp: NOK
Betalingsmetode
3 Din kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
Mellomnavn
Epost
Adresse
Jeg aksepterer betingelsene for gaven
Les om betingelsene
Relaterte prosjekter
Kirke på Filippinene
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Støtt arbeidet på Filippinene
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
DEL
 
 
Kommentarer
Powered by Cornerstone