Du er her:Forside/Første videregående skole i fylket

Første videregående skole i fylket

2016-02-10
Forventningen i barnas ansikter gjør oss ydmyke. Barna og ungdommene er Liberias fremtid, men da må de bli gitt en mulighet!

Utfordringene står i kø i Liberia og det er mange ting som må tas fatt i for å bedre situasjonen her for folk flest. God undervisning og egnede skoler er kanskje noe av det aller viktigste for å løfte befolkningen ut av fattigdom. Spørsmålet er ofte hvem som bør og skal gjøre hva, og på hvilken måte! Dette dilemmaet ønsker vi å komme tilbake til senere på bloggen eller i Tsjili.

Noe av det aller mest givende vi er med på, er å være tilstede på åpningen av nye skoler. I løpet av de siste 3 ukene har vi deltatt i offisielle åpninger av en barneskole og en videregående skole som Misjonsalliansen gjennom våre venner og implementeringspartnere i Metodistkirken har drevet frem sammen med lokalsamfunnene.

La oss få dele med dere den siste åpningene vi har deltatt på. Den første videregående skolen i Grand Bassa fylke øst og inn i landet fra Monrovia ble offisielt åpnet Onsdag 20.januar 2016. Våre partnere, metodistene har strevd med en rekke problemstillinger i akkurat dette prosjektet som illustrerer kompleksiteten i denne type arbeid.

Første videregående skole i fylket Vi ankommer landsbyen Taywaye, Compound # 2 i strålende sol med over 30 grader i skyggen etter to og en halv time i firehjolstrekker fra Monrovia, siste timen på heller ruskete jungelveier og flere kryssinger på halv-dårlige broer over elvene. Rett i halen på oss ankommer offisielle representanter fra Utdanningsministeriet og senatoren i Grand Bassa.

Det som skulle være klargjort av lokalbefolkningen før ankomst, er ikke på plass som det oftest pleier å være i slike anledninger. Det er riktignok bygget et tak som skygge for solen. Men ingen mottakskomite, ingen stoler å sitte på, ingen talerstol, ingen folkemengde, – kun en forlegen ‘local chief’ som hilser oss velkommen og som tydelig er flau over situasjonen.

Hvorfor forteller jeg dette? Vi kunne jo bare presentert ‘solsiden’ av historien med stor festivitas, blide ansikter og fremtidshåp. Joda, det ble slik etterhvert, - men la oss gå litt på baksiden.Første videregående skole i fylket

Forutsetningen for et prosjekt som dette, er det etableres en avtale om hva det offentlige skal levere, hva vi skal levere og hva lokalsamfunnet skal bidra med. Det er alltid forventet at lokalsamfunnet tar del i en opplæringsprosess der de etablerer en lokal komite, de skal levere lokale materialer, konkret støpe blokker, føre regnskap for prosjektet, mobilisere kvinnegrupper og andre lokale grupper i henhold til en omforent plan mot ferdigstillelse.

I hvilken grad denne mobiliseringen av lokale myndigheter og gjennomføringsmodellen i lokalsamfunnet går bra eller ikke, er svært forskjellig fra sted til sted. I Taywaye, Compound # 2 har mobiliseringen av myndigheter og lokalsamfunn vært en ekstra stor utfordring fra tidlig i prosjektet. Oftest er det noen forklaringer på utfordringene, men en skal kjenne forholdene godt for å forstå dem, og ikke minst for å kunne takle dem på en god måte.

Området i Compound # 2 består av to forskjellige lokale folkeslag, Kpelle og Bassa. De er ikke i konflikt med hverandre, men i samarbeidsrelasjoner har de en tendens til å se ulikt på mangt og mye. Under borgerkrigen i Liberia ble mange av innbyggerne som hadde bodd i lokalsamfunnet i generasjoner, fordrevet til andre deler av Liberia. Etter borgerkrigens slutt i 2003 ble byen bebodd igjen av andre mennesker enn de som opprinnelig hadde sitt tilhold her. Det har nok ført til at dugnadsånden ikke er som den oftest er i lokalsamfunn med lange slektslinjer og dype røtter. Er det noen som kjenner seg igjen fra forskjellen på bygd og by, gammel og ny tid i Norge? I tillegg har det foregått et politisk spill i regionen som har vanskeliggjort ansvarliggjøringen av de lokale myndighetene som dessverre ikke har stilt opp som forventet i prosessen.

Første videregående skole i fylket Vi er tilbake til åpningen av skolen. Etter litt ‘afrikansk organisering’, siger mennesker og nødvendige effekter på plass, og programmet begynner med åpningsbønn og fortsetter med de vanlige offisielle hilsninger, prosjekthistorier med skryt og refs, - og lange taler. Jeg får som vanlig æren av å si noen velvalgte ord på vegne av Misjonsalliansen og det Norske folk, og jeg ser barn og ungdommer med forventningsfulle øyne som ‘bifaller’ mitt budskap om at de må holde fast på drømmene sine og jobbe hardt.

Det hele rundes av med offisiell overlevering av skolen til regjeringen og høytidelig klipping av snor. Det er ingen tvil om at det nytter selv om det er frustrerende og krevende til tider. Det er mange årsaker til fattigdom og dårlige levekår, men vi er sikre på at skikkelig skolegang er et av de viktigste områdene å satse på her i Liberia.

En av de beste måtene du kan bidra til dette på, er å signere opp for noen fadderbarn i Liberia slik at vi kan fortsette arbeidet blant landets barn og unge! Barnas drømmer og forventninger bærer sannelig bud om fremtid og håp!

1 Jeg ønsker å gi til
La de små barn komme til meg Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Høstgaven 2016
Høstgaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vann i Liberia
Vann i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.700.00,-
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Helse og ernæring i Liberia
Helse og ernæring i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.200.00,-
Gi mennesker en sjanse til bedre helse!
Miljø og klimarettferdighet i Kina
Miljø og klimarettferdighet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Organisering i Kambodsja
Organisering i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Kirke på Filippinene
Kirke på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Arbeid og inntekt i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.750.00,-
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.
Vintergaven 2016
Vintergaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Er du med oss i 2016
Generell gave
Generell gave Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.141.300.00,-
Din gave til Misjonsalliansens arbeid vil brukes i det prosjektet hvor behovet til en hver tid er størst.
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.900.00,-
La foreldre slippe å gjemme bort barn med funksjonshemninger.
Mikrofinans i Vietnam
Mikrofinans i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.11.100.00,-
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Skole og utdanning i Vietnam
Skole og utdanning i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.000.00,-
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.
Mikrofinans i Liberia
Mikrofinans i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.300.00,-
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Skole og utdanning i Liberia
Skole og utdanning i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.500.00,-
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Arbeid og inntekt i Kambodsja
Arbeid og inntekt i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.000.00,-
Gi fattige mennesker en jobb – og en inntekt.
Vann i Kambodsja
Vann i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.950.00,-
Rent vann og god hygiene
Skole og utdanning i Kambodsja
Skole og utdanning i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.000.00,-
Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.491.00,-
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Arbeid og inntekt på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.12.300.00,-
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Skole og utdanning på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.850.00,-
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Helse og ernæring på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.18.100.00,-
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Arbeid og inntekt i Kina
Arbeid og inntekt i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.000.00,-
Gi fattige bønder en bedre inntekt
Kirke i Kina
Kirke i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.
Inkludering og funksjonshemmede i Kina
Inkludering og funksjonshemmede i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.52.138.00,-
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
Fotball krysser grenser i Ecuador
Fotball krysser grenser i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.19.215.00,-
Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter!
Skole og utdanning i Ecuador
Skole og utdanning i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.
Helse og ernæring i Ecuador
Helse og ernæring i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Og vær med på å gi skolebarn riktig ernæring.
Kirkearbeid i Ecuador
Kirkearbeid i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet
Skole og utdanning i Brasil
Skole og utdanning i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.450.00,-
Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.
Kirkearbeid i Brasil
Kirkearbeid i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil.
Arbeid og inntekt i Brasil
Arbeid og inntekt i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
Fotball krysser grenser i Bolivia
Fotball krysser grenser i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.750.00,-
Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!
Kirkearbeid i Bolivia
Kirkearbeid i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.250.00,-
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Arbeid og inntekt i Bolivia
Arbeid og inntekt i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.16.500.00,-
Du kan være med og hjelpe fattige bønder til å øke inntektene sine.
Rent vann i Bolivia
Rent vann i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.400.00,-
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Skole og utdanning i Bolivia
Skole og utdanning i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.7.000.00,-
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Helse og ernæring i Bolivia
Helse og ernæring i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.10.900.00,-
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Støtt arbeidet i Vietnam
Støtt arbeidet i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.
Støtt arbeidet på Filippinene
Støtt arbeidet på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.46.665.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Liberia
Støtt arbeidet i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Brasil
Støtt arbeidet i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Bolivia
Støtt arbeidet i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.31.700.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Ecuador
Støtt arbeidet i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.106.460.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Ecuador.
Støtt arbeidet i Kambodsja
Støtt arbeidet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Kambodsja. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene dine der de til en hver tid trengs mest.
Støtt arbeidet i Kina
Støtt arbeidet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte arbeidet vårt i Kina generelt.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Fadder (Kun for nordiske faddere) Budsjett:kr.230.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.
2 Hvor mye ønsker du å gi?
Beløp: NOK
Betalingsmetode
3 Din kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
Mellomnavn
Epost
Adresse
Jeg aksepterer betingelsene for gaven
Les om betingelsene
Land
Arbeidsområde
Diverse
Relaterte prosjekter
Vann i Liberia
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Helse og ernæring i Liberia
Gi mennesker en sjanse til bedre helse!
Arbeid og inntekt i Ecuador
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Mikrofinans i Vietnam
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Mikrofinans i Liberia
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Skole og utdanning i Liberia
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Arbeid og inntekt på Filippinene
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Arbeid og inntekt i Brasil
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
DEL
 
 
Kommentarer
Powered by Cornerstone