Du er her:Forside/Ut på tur, aldri sur

Ut på tur, aldri sur

2016-11-18
Av og til får vi besøk frå gamlelandet, og det er alltid kjekt å ta dei med rundt for å vise fram kva vi held på med. Denne gongen er det to medisinstudentar og ein fysioterapeut vi har gleda av å vere vertskap for.

Vi legg ut frå Phnom Penh grytidleg om morgonen. Etter kvart legg vi urbane strøk bak oss, og det opne landskapet ligg framom. Rismarkene står grøne og snart klare for innhausting. Det er eit heilt anna preg enn det vi såg i april då temperaturen bikka 40 grader og regnet let vente på seg.

Ut på tur, aldri surRegntung himmel over grøne rismarker

Etter omlag tre timar køyring langs asfalterte hovudvegar, tar vi av til venstre, og inn på ein veg av litt lavare standard. Vi kjem etter kvart til ein skule der vi vert møtt av ei lita gruppe elevar, anført av ein gut med apekattmaske og ein annan med store hareøyrer. Dei er på skulen til trass for at det er uavhengigheitsdag og skulen er stengt. Elevane er med i ei teatertrupp som spesialiserer seg på informative stykker om helse og sosialt ansvar, og i dag er det øving. Dei leier oss inn i eit klasserom som er delt i to av eit stort laken som fungerer som sceneteppe. Etter ein kort velkomstsang er det klart for morgonens hovudstykke. Vi får sjå ein fattig familie der mora ikkje har råd til å sende med borna sine pengar til å kjøpe drikkevatn. Guten i familien drikk vatn frå ein vasskjelde der folk både vaskar klede og kyr, og småungar badar. Ikkje overraskande vert han sjuk, og han må forlate klassa for å gå på eit nødvendig ærend. Han forsvinn bak sceneteppet og lagar nokre umiskjennelege lydeffekter før han returnerer til resten av elevane. Dette gjentek seg eit par gongar, før læraren sender han heim. Dagen etter kjem heile klassa på heimebesøk, og ein omreisande helsearbeidar demonstrerer korleis ein kan lage rehydreringsvæske av reint vatn, salt og sukker.

Ut på tur, aldri surSkuleteateret viser "Guten som drakk skittent vatn og vart sjuk".

Den vesle truppen får velfortent applaus av det eksklusive publikummet, og det vert tid til nokre spørsmål og svar. Kva er favorittfaget, og kor store er klassene? Kva vil dei bli når dei vert store? Her varierte svara mellom rekneskapsførar, politi, ingeniør, sjukepleiar, skodespelar. Altså omtrent som ei ungdomsskuleklasse i Norge ville ha svart. Men klassestorleiken på 45-65 er noko større enn norsk standard. Vi takkar for framsyninga, og køyrer inn til sentrum for å få oss litt lunsj. Etter å ha fått i oss nokre smakfulle rettar og ei lita oppdatering på presidentvalet i USA, fer vi til neste punkt på programmet.

Ut på tur, aldri surBruk av plastikk på bakken reduserer behov for vatning og ugrasmiddel

Det er nokre representantar frå ei spare- og lånegruppe. Dei kan mellom anna fortelle om at dei har lært nye dyrkingsteknikkar for agurk. Gruppa har gått saman og protestert på ei uoffisiell søppelfylling, og forurensande utslepp frå ein isfabrikk (i dette tilfellet vil det seie ein plass der dei frys vatn til is, og ikkje pinneis) Vi sit i ring under eit tre, med høns og hundar vimsande rundt oss. Vi spør, og dei svarar. Chowan, leiaren i samarbeidsorganisasjonen vår fungerer som tolk. Mot slutten spør eg om arbeidet også har ført til endra adferd og forbedra mellommenneskelege forhold. Etter litt nøling fortel ein mann at på grunn av positivt gruppepress har han slutta å drikke seg full så ofte. Drikkinga gjorde at han sløsa vekk pengane og var valdeleg mot kona. Lokalsamfunnsutvikling er meir enn det å bygge brønnar og å etablere grasrotorganisasjonar.

Ut på tur, aldri surGodt med ein pust i bakken, og ferske kokosnøtter!Ut på tur, aldri surVi får høyre om utviklinga i lokalsamfunnetUt på tur, aldri surJohannes matar kyllingar

Det byrjar å regne så smått, og vi har ein post igjen. Det er ein liten kjosk der ein kan få kjøpt seg litt snacks og noko å drikke til. Regnet aukar på. Veldig. Eit kraftig tordenskrall får alle til å kveppe. Vi ser at Chowan snakkar med Heng Ree, eigaren av kjosken, men tungt regn på bølgeblekk gjer det umogleg å høyre kva som vert sagt. Vi kosar med nokre hundekvalpar medan vi ventar på at regnet skal gi seg. Når støynivået har roa seg får vi høyre litt av livshistoria til Ree. Ho har fire born sjølv. I tillegg har ho adoptert til seg fem til. Huset hennar bles vekk i ein storm for fem år sidan, men fekk nokre titals dollar i støtte til å bygge det vi sat i no. Så fekk ho lånt pengar frå spare- og lånegruppa til å starte med litt småhandel. Kjosken hennar gir ikkje noko kjempeforteneste, men ho håpar på at ei forlenging av vegen vil føre til auka trafikk og dermed meir inntekt.

Ut på tur, aldri surHeng Ree fortel og Chowan tolkarUt på tur, aldri surMathias har funne to valpar å leike med

Klokka er blitt fire, og skal vi rekke tilbake til Phnom Penh før det vert altfor seint må vi starte heimturen. I minibussen diskuterer vi litt det vi har fått sett og høyrt, utfallet av det amerikanske presidentvalet som no var avgjort og om korleis vi ønsker å starte opp eit volontørprogram i Kambodsja. I motsett retning køyrer små lastebilar med lasteplanet stappfulle av klesfabrikkarbeidarar på veg heim frå sin arbeidsdag.

Vi set på eit samlealbum av Knutsen og Ludvigsen. Gutane våre som har fått vore med på feltbesøk i og med at det er offentleg fridag, stemmer i med høg røyst. Det er både «Dum og deilig», «Grevling i taket» og «Matpakkevise». Og «Kanskje kommer kongen». Han kjem nok ikkje hit, tenker eg medan eg ser dagslyset forsvinne og skinnet frå storbyen nærme seg. Men i dag har tre norske jenter på rundreise i Asia fått oppleve landsbygda i Kambodsja på nært hald.

Ut på tur, aldri surPå vegen heim får vi sjå litt av kvart

1 Jeg ønsker å gi til
La de små barn komme til meg Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Høstgaven 2016
Høstgaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vann i Liberia
Vann i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.700.00,-
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Helse og ernæring i Liberia
Helse og ernæring i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.200.00,-
Gi mennesker en sjanse til bedre helse!
Miljø og klimarettferdighet i Kina
Miljø og klimarettferdighet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Organisering i Kambodsja
Organisering i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Kirke på Filippinene
Kirke på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Arbeid og inntekt i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.750.00,-
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.
Vintergaven 2016
Vintergaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Er du med oss i 2016
Generell gave
Generell gave Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.141.300.00,-
Din gave til Misjonsalliansens arbeid vil brukes i det prosjektet hvor behovet til en hver tid er størst.
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.900.00,-
La foreldre slippe å gjemme bort barn med funksjonshemninger.
Mikrofinans i Vietnam
Mikrofinans i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.11.100.00,-
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Skole og utdanning i Vietnam
Skole og utdanning i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.000.00,-
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.
Mikrofinans i Liberia
Mikrofinans i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.300.00,-
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Skole og utdanning i Liberia
Skole og utdanning i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.500.00,-
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Arbeid og inntekt i Kambodsja
Arbeid og inntekt i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.000.00,-
Gi fattige mennesker en jobb – og en inntekt.
Vann i Kambodsja
Vann i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.950.00,-
Rent vann og god hygiene
Skole og utdanning i Kambodsja
Skole og utdanning i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.000.00,-
Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.491.00,-
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Arbeid og inntekt på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.12.300.00,-
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Skole og utdanning på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.850.00,-
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Helse og ernæring på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.18.100.00,-
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Arbeid og inntekt i Kina
Arbeid og inntekt i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.000.00,-
Gi fattige bønder en bedre inntekt
Kirke i Kina
Kirke i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.
Inkludering og funksjonshemmede i Kina
Inkludering og funksjonshemmede i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.52.138.00,-
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
Fotball krysser grenser i Ecuador
Fotball krysser grenser i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.19.215.00,-
Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter!
Skole og utdanning i Ecuador
Skole og utdanning i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.
Helse og ernæring i Ecuador
Helse og ernæring i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Og vær med på å gi skolebarn riktig ernæring.
Kirkearbeid i Ecuador
Kirkearbeid i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet
Skole og utdanning i Brasil
Skole og utdanning i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.450.00,-
Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.
Kirkearbeid i Brasil
Kirkearbeid i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil.
Arbeid og inntekt i Brasil
Arbeid og inntekt i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
Fotball krysser grenser i Bolivia
Fotball krysser grenser i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.750.00,-
Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!
Kirkearbeid i Bolivia
Kirkearbeid i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.250.00,-
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Arbeid og inntekt i Bolivia
Arbeid og inntekt i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.16.500.00,-
Du kan være med og hjelpe fattige bønder til å øke inntektene sine.
Rent vann i Bolivia
Rent vann i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.400.00,-
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Skole og utdanning i Bolivia
Skole og utdanning i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.7.000.00,-
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Helse og ernæring i Bolivia
Helse og ernæring i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.10.900.00,-
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Støtt arbeidet i Vietnam
Støtt arbeidet i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.
Støtt arbeidet på Filippinene
Støtt arbeidet på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.46.665.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Liberia
Støtt arbeidet i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Brasil
Støtt arbeidet i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Bolivia
Støtt arbeidet i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.31.700.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Ecuador
Støtt arbeidet i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.106.460.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Ecuador.
Støtt arbeidet i Kambodsja
Støtt arbeidet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Kambodsja. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene dine der de til en hver tid trengs mest.
Støtt arbeidet i Kina
Støtt arbeidet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte arbeidet vårt i Kina generelt.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Fadder (Kun for nordiske faddere) Budsjett:kr.230.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.
2 Hvor mye ønsker du å gi?
Beløp: NOK
Betalingsmetode
3 Din kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
Mellomnavn
Epost
Adresse
Jeg aksepterer betingelsene for gaven
Les om betingelsene
Land
Arbeidsområde
Relaterte prosjekter
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Organisering i Kambodsja
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Mikrofinans i Vietnam
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Mikrofinans i Liberia
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Vann i Kambodsja
Rent vann og god hygiene
Skole og utdanning i Kambodsja
Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
DEL
 
 
Kommentarer
Powered by Cornerstone