Du er her:Forside/'Alt jeg ba om var et øre til himmelen og et til gata'

'Alt jeg ba om var et øre til himmelen og et til gata'

(Karpe Diem)
Skårnes, Torhild
2017-01-07
Jeg har øvd meg på å forklare hva jeg driver med, på tagalog. Jeg begynner å kunne det på engelsk også. Jeg trengte tid for å se det store bildet selv, se sammenhengene. Jeg benytter inngangen til 2017 til å beskrive en helhet her på bloggen vår. Helheten er litt stor, så den blir lagt ut i to deler.

Det er ikke sjelden jeg får spørsmål om hva jeg driver med. Folk tenker gjerne at jeg er ute og redder verden. Sannheten er at jeg sitter mest på kontoret. Men i løpet av disse to årene har jeg fått en enorm respekt for, og tro på, måten vi jobber på.

Misjonsalliansen har vært på Filippinene i 40 år. I løpet av de årene har vi utviklet oss som organisasjon. Vi vet mer om hva som fungerer, dessuten har samfunnet endret seg. Behovene ser annereledes ut nå enn for 40 år siden.

Se for deg at du får en ny jobb i Norge, for eksempel at du skal ha en stilling i NAV og at du ikke kan noen ting om systemet på forhånd. Du har lite erfaring med å kommunisere med målgruppen. Hvor lang tid vil det ta deg å sette deg inn i system, NAV-språk, fagfeltet, relasjonene og de uskrevne reglene? Vi utsendinger trenger en stund på å sette oss inn i kultur, språk og nye måter å gjøre ting på. Vi jobber med mennesker og lokalsamfunn, selv med de beste intensjoner så vil det ta oss tid å bli effektive. Etter noen få år drar vi hjem. Lokalsamfunnene blir værende, prosjektene våre blir værende, men vi drar til andre siden av kloden. Samtidig er det flere lokale organisasjoner som jobber med det samme som oss, de blir værende, de er fagsterke, de er dyktige og de kjenner språket og kulturen.

I Misjonsalliansen på Filippinene har vi inngått partneravtaler med lokale organisasjoner i stedet for å jobbe  i felt selv. Vi er opptatt av at endringene i lokalsamfunnene må være forankret og drevet av lokalsamfunnet og lokale myndigheter. Dette gjør arbeidet vårt bærekraftig. Partnerne våre, fire i alt her på Filippinene, jobber direkte i felt.  Vi møter dem ofte, vi prater sammen, setter oss inn hverandres måter å jobbe på og er i stadig utvikling. Vi ser på prosjektene som våre egne. På denne måten er vi nær, både dere som støtter oss hjemme, hovedkontoret i Oslo, partnerne våre og prosjektene.  

La meg, med stolthet og entusiasme, kjapt presentere de fire partnerne våre:

  • NMAP, som er den organisasjonen som vi startet her og som driver de største prosjektene våre. De har blitt selvstendige og er nå den største partneren vi har.
  • Lingap Pangkabataan, som jobber for barn og unges rettigheter. Lingap er utrolig dyktige og vi gleder oss over det de får til i prosjektområdene våre her i Metro Manila.
  • Share an Opportunity Philippines (SAO), som jobber med å gjøre lokalsamfunn mer motstandsyktige mot klimaendringer og katastrofer.  Dette er et viktig arbeid fordi de svakeste i samfunnet rammes sterkest under katastrofer og Filippinene er utsatt for naturkatastrofer.
  • Lilok Foundation, som jobber med å kurse ungdommer og pastorerer i hvordan kirken kan bidra til utvikling i lokalsamfunnene. 

Jeg har lært mye gjennom de to årene vi har vært her på Filippinene. Blant annet hvor viktig de formelle prosessene er. Misjonsalliansen er en profesjonell misjons- og bistandsorganisasjon. En av de faktorene som er viktig for oss er å samarbeide med lokale myndigheter. Det betyr at vi må kunne forholde oss til formelle prosesser i minst to land: Filippinene og Norge. Å jobbe med bistand er også å jobbe i en bransje som har sin egen måte å kvalitetssikre på. Dere har kanskje hørt historier om penger og ressurser på avveie. Vi er veldig nøye på å følge de standardene som er gitt oss, både lokalt og i Norge. Det innebærer offentlige registreringer og annet kontorarbeid. Fra partnernes side, betyr det at de sender oss  søknader på pengestøtte, vi går gjennom planer sammen med dem.  Planene godkjennes av oss og av hovedkontoret i Norge. Vi innhenter informasjon underveis i prosjektperioden, og vi rapporterer på bruk av ressurser. Vi trenger en dybdeforståelse av de formelle prosessene, og også det som faktisk skjer i lokalsamfunnene.

Alle partnerne våre er godt orientert om Misjonsalliansens overordnende mål og strategier, og vi har også satt oss inn i partnernes mål og strategier. De planene vi har felles er godt forankret hos begge parter. Men dyktigheten vår, den har sine røtter i å lytte og bruke tid på å forstå situasjonen til de menneskene vi jobber med. Profesjonaliteten vår ligger i bringe på banen mennesker som lever i fattige områder, involvere dem i utviklingsarbeidet. Vi ser at det fungerer, vi ser endringer. Planene, rapportene, budsjettene er en del av kvalitetssikringen og fagligheten vår, integriteten vår, men hjertet vårt ligger i å bringe lokalsamfunn og lokale myndigheter inn i et samarbeid og jobbe med bærekraftig utvikling sammen.

Så hva gjør vi på landkontoret? Vi er broen mellom partnerne og hovedkontoret i Norge. I det daglige gjør vi kontorarbeid, sørger for at kommunikasjonen mellom oss og partnerne er god og har kontinuitet. Vi kjenner prosjektene, partnerne våre og hovedkontoret. Vi anser oss som heldige, fordi vi får jobbe med noe meningsfylt, følge prosjekter fra søknad, til planlegging, gjennomføring og rapportering – vi får se endringene, høre enkeltmenneskers historier og bringe videre sterke fortellinger. 

Om to uker legger jeg ut del 2 som handler om fadderordningen

 

1 Jeg ønsker å gi til
La de små barn komme til meg Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Høstgaven 2016
Høstgaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vann i Liberia
Vann i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.700.00,-
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Helse og ernæring i Liberia
Helse og ernæring i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.200.00,-
Gi mennesker en sjanse til bedre helse!
Miljø og klimarettferdighet i Kina
Miljø og klimarettferdighet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Organisering i Kambodsja
Organisering i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Kirke på Filippinene
Kirke på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Arbeid og inntekt i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.750.00,-
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.
Vintergaven 2016
Vintergaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Er du med oss i 2016
Generell gave
Generell gave Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.141.300.00,-
Din gave til Misjonsalliansens arbeid vil brukes i det prosjektet hvor behovet til en hver tid er størst.
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.900.00,-
La foreldre slippe å gjemme bort barn med funksjonshemninger.
Mikrofinans i Vietnam
Mikrofinans i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.11.100.00,-
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Skole og utdanning i Vietnam
Skole og utdanning i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.000.00,-
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.
Mikrofinans i Liberia
Mikrofinans i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.300.00,-
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Skole og utdanning i Liberia
Skole og utdanning i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.500.00,-
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Arbeid og inntekt i Kambodsja
Arbeid og inntekt i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.000.00,-
Gi fattige mennesker en jobb – og en inntekt.
Vann i Kambodsja
Vann i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.950.00,-
Rent vann og god hygiene
Skole og utdanning i Kambodsja
Skole og utdanning i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.000.00,-
Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.491.00,-
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Arbeid og inntekt på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.12.300.00,-
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Skole og utdanning på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.850.00,-
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Helse og ernæring på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.18.100.00,-
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Arbeid og inntekt i Kina
Arbeid og inntekt i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.000.00,-
Gi fattige bønder en bedre inntekt
Kirke i Kina
Kirke i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.
Inkludering og funksjonshemmede i Kina
Inkludering og funksjonshemmede i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.52.138.00,-
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
Fotball krysser grenser i Ecuador
Fotball krysser grenser i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.19.215.00,-
Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter!
Skole og utdanning i Ecuador
Skole og utdanning i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.
Helse og ernæring i Ecuador
Helse og ernæring i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Og vær med på å gi skolebarn riktig ernæring.
Kirkearbeid i Ecuador
Kirkearbeid i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet
Skole og utdanning i Brasil
Skole og utdanning i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.450.00,-
Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.
Kirkearbeid i Brasil
Kirkearbeid i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil.
Arbeid og inntekt i Brasil
Arbeid og inntekt i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
Fotball krysser grenser i Bolivia
Fotball krysser grenser i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.750.00,-
Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!
Kirkearbeid i Bolivia
Kirkearbeid i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.250.00,-
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Arbeid og inntekt i Bolivia
Arbeid og inntekt i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.16.500.00,-
Du kan være med og hjelpe fattige bønder til å øke inntektene sine.
Rent vann i Bolivia
Rent vann i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.400.00,-
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Skole og utdanning i Bolivia
Skole og utdanning i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.7.000.00,-
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Helse og ernæring i Bolivia
Helse og ernæring i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.10.900.00,-
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Støtt arbeidet i Vietnam
Støtt arbeidet i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.
Støtt arbeidet på Filippinene
Støtt arbeidet på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.46.665.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Liberia
Støtt arbeidet i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Brasil
Støtt arbeidet i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Bolivia
Støtt arbeidet i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.31.700.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Ecuador
Støtt arbeidet i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.106.460.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Ecuador.
Støtt arbeidet i Kambodsja
Støtt arbeidet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Kambodsja. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene dine der de til en hver tid trengs mest.
Støtt arbeidet i Kina
Støtt arbeidet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte arbeidet vårt i Kina generelt.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Fadder (Kun for nordiske faddere) Budsjett:kr.230.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.
2 Hvor mye ønsker du å gi?
Beløp: NOK
Betalingsmetode
3 Din kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
Mellomnavn
Epost
Adresse
Jeg aksepterer betingelsene for gaven
Les om betingelsene
Relaterte prosjekter
Kirke på Filippinene
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Støtt arbeidet på Filippinene
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
DEL
 
 
Kommentarer
Powered by Cornerstone