Du er her:Forside/Fadderordningen
'Alt jeg ba om var et øre til himmeln og et til gata' (Karpe Diem)

Fadderordningen

Del to
2017-01-21
For to uker siden skrev jeg om hvordan vi jobber på landkontoret. I dag skal jeg si noe om pengestøtte og fadderordningen. Jeg må innrømme at jeg syns det er litt vanskelig å snakke om penger, det føles litt upersonlig. Jeg har tro på samarbeid, jeg har tro på å involvere mennesker. Så dette er en takk til dere som gir.  Dere gjør en forskjell i verden.

Les del 1 her

Misjonsalliansen er en non-profit NGO (non-governmental organization). Vi får hovedsaklig pengestøtte på to måter: gjennom Digni (norske myndigheter), og gjennom dere, giverne våre.  Vi ser på dere og på Digni som viktige partnere i utviklingsarbeidet og er opptatt av kommunikasjonen vi har med dere.  Til Digni sender vi budsjetter, planer og rapporter.  Til dere skriver vi blogg, Tsjili og fadderbrev. Det hender at vi viser frem et Tsjili eller to til partnerne våre, selv om det er på norsk. De syns det er stas!

La meg prøve å forklare mer om fadderordningen, som er det vi kaller «funding-metoden» vår.  Det vil si den måten vi kobler dere Norge i sammen med prosjektene våre her slik at dere kan følge arbeider dere støtter.

I Misjonsalliansen, og derfor også her på Filippinene, pleide vi å ha et sponsorprogram som ga støtte til enkeltbarn. Det betydde at støtten fra enkeltindivider i Norge gikk til enkeltelever på Filippinene.  Gjennom denne ordningen har vi hjulpet mange barn og vi har sett gode resultater.  Likevel, etter å ha jobbet slik en stund, begynte vi, og mange organisasjoner med oss, å oppdaget denne ordningen hadde noen begrensninger. Vi ønsket å fokusere bredere for å gjøre noe med røttene til fattigdom. Med et mål om at prosjektene våre skulle komme barna til gode, begynte vi å samarbeide tettere med lokalsamfunn istedefor å støtte enkeltindivider.  

Som en illustrasjon kan du se for deg at vi har et prosjektområde på størrelse med en bydel. I denne bydelen har myndighetene ansvaret for at alle barna har tilgang på skole. Dessverre har de ikke ressurser til å dekke barnas utgifter til skolebøker, uniformer og transport.  Dersom 40 % av barna er med i sponsorprogrammet, så vil det si: de får dekket utgiftene de har med å fullføre skolegangen. Giver i Norge får spesifikk informasjon om barnet de støtter.  Det er fint for det ene barnet. Det er dumt om dette gjelder ett av fem barn i en søskenflokk, og kun utvalgte barn i et nabolag. Når barna så har fullført skolegangen, er det fremdeles mangelfult skoletilbud i området, foreldrene sliter fremdeles med å få inntekt og det er fortsatt mange barn som må slutte på skolen og jobbe for å hjelpe familien.

Barna trenger mer enn uniform og skolebøker; de trenger blant annet foreldre som har inntekt, trygge skoleveier, helsetilbud og mer. Dessuten er det mer langsiktig å øke tilgangen til samt kapasiteten og kvaliteten til de offentlige skolene.

Se for deg en norsk skole, hvor skoleveien ikke er trygg nok og at det i dette tilfellet er kommunens ansvar å gjøre noe med det. Hvor sterk er din stemme dersom du er den eneste som påpeker det? Etter hvert finner du ut at dere er flere foreldre som har tatt kontakt med skolen og kommunen om dette.  For å få mer tyngde hjelper det å organisere seg. På et tidspunkt blir henvendelsene deres mer formelle, dere leser dere opp på hvem som har ansvar for hva i saken. Gjennomslagskraften øker, løsningen blir godt forankret og gjennomarbeidet.  På samme måte er det en del utviklingsarbeid som krever at vi jobber med de voksne og med strukturene for at barna skal kunne gå på skole.

En av tingene vi gjør er å hjelpe lokalbefolkningen å organisere seg og gå å samarbeide med myndighetene. Vi følger lokalbefolkningen når de lærer å hvordan de kan finne ut av systemene i det offentlige, og samarbeide med lokale myndigheter. Vi styrker dem kunnskap og oppfølging, vi er tilstede.  Når vi trekker oss varsomt ut av et prosjektområde er innbyggerne rustet til å håndtere egne utfordringer. Dette er bærekraftig. 

Fadderordingen: Barnas perspektiv, liv og rettigheter er så viktige for oss at vi ønsker å gjennomsyre alt med dette.  I fadderordningen gir vi barn en viktig stemmen i informasjonsflyten til dere, giverne våre. Fadderordningen fungerer slik: I stedet for at et barn får en norsk fadder som finansierer skolegangen, så går midlene vi mottar til lokalsamfunnsutvikling slik at alle barna i prosjektområde får de samme mulighetene.

De barna som ønsker det og som har foreldrenes samtykke, blir registrert som fadderbarn. De er da representanter for alle barna i lokalsamfunnet. Gjennom sine liv og erfaringer forteller de om endringene i hele prosjektområdet. Vi følger dem nokså systematisk, det vil si at vi innhenter og oppdaterer informasjonen om det enkelte fadderbarnet annen hvert år. 

I Misjonsalliansen er vi nøye på at ingen skal utestenges fra aktivitetene våre og hjelpen vår. Vi stiller ingen betingelser eller krav til folk for at de skal motta hjelp. Det betyr at både barn og foreldre kan velge å trekke seg som faddere når som helst uten at det påvirker hjelpen som mottas.

Så sånn henger det sammen: du som støtter oss månedlig får tildelt et fadderbarn.  Du får informasjon om fadderbarnet ditt og om lokalsamfunnet det tilhører.  Pengestøtten din går til lokalsamfunnet og den utgjør en forskjell for fadderbarnet og for andre barn i lokalsamfunnet.

Det er når mennesker i lokalsamfunnene begynner å tro at de kan endre livssituasjonen sin, får tro på at deres stemme er verdt noe, da tør de å ta inititativ og begynner å utrette ting.  Noe skjer når mennesker blir tatt på alvor og når dette smitter over i et helt lokalsamfunn.  Dette fascinerer meg.  Ser frem til å bringe videre historier fra prosjektene i 2017!

Abonner (gratis) på Tsjili eller les på nett her

 

 

1 Jeg ønsker å gi til
La de små barn komme til meg Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Høstgaven 2016
Høstgaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vann i Liberia
Vann i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.700.00,-
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Helse og ernæring i Liberia
Helse og ernæring i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.200.00,-
Gi mennesker en sjanse til bedre helse!
Miljø og klimarettferdighet i Kina
Miljø og klimarettferdighet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Organisering i Kambodsja
Organisering i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Kirke på Filippinene
Kirke på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Arbeid og inntekt i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.750.00,-
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.
Vintergaven 2016
Vintergaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Er du med oss i 2016
Generell gave
Generell gave Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.141.300.00,-
Din gave til Misjonsalliansens arbeid vil brukes i det prosjektet hvor behovet til en hver tid er størst.
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.900.00,-
La foreldre slippe å gjemme bort barn med funksjonshemninger.
Mikrofinans i Vietnam
Mikrofinans i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.11.100.00,-
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Skole og utdanning i Vietnam
Skole og utdanning i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.000.00,-
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.
Mikrofinans i Liberia
Mikrofinans i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.300.00,-
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Skole og utdanning i Liberia
Skole og utdanning i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.500.00,-
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Arbeid og inntekt i Kambodsja
Arbeid og inntekt i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.000.00,-
Gi fattige mennesker en jobb – og en inntekt.
Vann i Kambodsja
Vann i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.950.00,-
Rent vann og god hygiene
Skole og utdanning i Kambodsja
Skole og utdanning i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.000.00,-
Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.491.00,-
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Arbeid og inntekt på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.12.300.00,-
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Skole og utdanning på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.850.00,-
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Helse og ernæring på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.18.100.00,-
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Arbeid og inntekt i Kina
Arbeid og inntekt i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.000.00,-
Gi fattige bønder en bedre inntekt
Kirke i Kina
Kirke i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.
Inkludering og funksjonshemmede i Kina
Inkludering og funksjonshemmede i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.52.138.00,-
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
Fotball krysser grenser i Ecuador
Fotball krysser grenser i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.19.215.00,-
Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter!
Skole og utdanning i Ecuador
Skole og utdanning i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.
Helse og ernæring i Ecuador
Helse og ernæring i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Og vær med på å gi skolebarn riktig ernæring.
Kirkearbeid i Ecuador
Kirkearbeid i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet
Skole og utdanning i Brasil
Skole og utdanning i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.450.00,-
Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.
Kirkearbeid i Brasil
Kirkearbeid i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil.
Arbeid og inntekt i Brasil
Arbeid og inntekt i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
Fotball krysser grenser i Bolivia
Fotball krysser grenser i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.750.00,-
Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!
Kirkearbeid i Bolivia
Kirkearbeid i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.250.00,-
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Arbeid og inntekt i Bolivia
Arbeid og inntekt i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.16.500.00,-
Du kan være med og hjelpe fattige bønder til å øke inntektene sine.
Rent vann i Bolivia
Rent vann i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.400.00,-
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Skole og utdanning i Bolivia
Skole og utdanning i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.7.000.00,-
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Helse og ernæring i Bolivia
Helse og ernæring i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.10.900.00,-
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Støtt arbeidet i Vietnam
Støtt arbeidet i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.
Støtt arbeidet på Filippinene
Støtt arbeidet på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.46.665.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Liberia
Støtt arbeidet i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Brasil
Støtt arbeidet i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Bolivia
Støtt arbeidet i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.31.700.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Ecuador
Støtt arbeidet i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.106.460.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Ecuador.
Støtt arbeidet i Kambodsja
Støtt arbeidet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Kambodsja. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene dine der de til en hver tid trengs mest.
Støtt arbeidet i Kina
Støtt arbeidet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte arbeidet vårt i Kina generelt.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Fadder (Kun for nordiske faddere) Budsjett:kr.230.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.
2 Hvor mye ønsker du å gi?
Beløp: NOK
Betalingsmetode
3 Din kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
Mellomnavn
Epost
Adresse
Jeg aksepterer betingelsene for gaven
Les om betingelsene
Relaterte prosjekter
Kirke på Filippinene
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Støtt arbeidet på Filippinene
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
DEL
 
 
Kommentarer
Powered by Cornerstone