Du er her:Forside/Hun ga 35 år for barn på Taiwan

Hun ga 35 år for barn på Taiwan

2014-12-11
Tidligere misjonær Lillian Gabrielsen døde i november.

Av Geir Yeh Fotland, Taiwan

Lillian Gabrielsen (1927.03.01 – 2014.11.23) hadde et rikt liv på Taiwan som utsending for Misjonsalliansen. Hun forlot Norge første gang i 1958 og flyttet hjem til Gjøvik i 1993 da hun pensjonerte seg etter 35 år. På Taiwan viste hun evangeliet gjennom helse- og sosialarbeid. Hun lærte seg språkene kinesisk, noe taiwanesisk og hakka.

SØSKENBARN PÅ GJØVIK. Lillian Gabrielsen ble født i Oslo som datter av Helene og John Gabrielsen, men flyttet fra Grefsen, først til Biri, så til Gjøvik i 10-årsalderen. Lillian vokste ikke opp i et kristent hjem, men en kusine i Gjøvik inviterte henne snart med på søndagsskole. Like før tyskerne okkuperte Norge i 1940, bestemte hun seg for å være en kristen. I 16 års alderen hørte hun en andakt over Jesajah 6,8: “Hvem skal jeg sende, hvem vil gå for oss?” Hun følte teksten var rettet mot seg og bestemte seg da for å bli misjonær.

EN FORTELLER. Kristoffer Fotland hadde turnustjeneste på Gjøvik sykehus i 1932 før Lillian flyttet dit. Da han reiste som legemisjonær til Kina i 1935, holdt han brevkontakt med vennene i Gjøvik. Referat fra brevene ble gjerne gjort kjent både på søndaggskolen og i bedehuset. Lillian engasjerte seg som søndagskole-lærer og delte en klasse med skredder Evensen, formannen på Bedehuset. Ungene likte henne. Hun var den yngste av lærerne og flink til å fortelle. Da klassen økte til 40 barn, delte Gabrielsen og Evensen klassen mellom seg. 

SYKEHUSET I PINGTUNG. Høsten 1948 gikk hun på bibelskole.  Gabrielsen ønsket å utdanne seg til lærer, men ville som misjonær ikke etterlate seg gjeld i Norge.  Hun valgte derfor å bli sykepleier med lønn under utdanelsen på Aker Sykehus. Med autorisasjon i 1954 videreutdannet hun seg til operasjonssykepleier i 1957. Året etterpå, i 1958, sendte Misjonsalliansen henne til Taiwan og misjonssykehuset i Pingtung der Dr. Fotland var i arbeid. I 1959 konsentrerte hun seg på et språkkurs i Taipei før hun returnerte til Pingtung Kristne Sykehus. Hun hjalp til på operasjonsstuen sammen med dr. Kristoffer Fotland og i lepra-arbeidet sammen med Dr. Olav Bjørgaas.

I 1960 flyttet hun til Changhua mer midt på Taiwan for å overta lepra-klinikken og det evangeliske arbeidet der. Derfra pendlet hun også til sykepleierskolen ved det norske misjonssykehuset i Puli for å undervise operasjonssykepleie. En av elevene ved skolen har siden fått norsk autorisasjon som sykepleier.

BIBEL OG SØNDAGSSKOLE. Vinteren 1960-1961 hadde den amerikanske internatskolen i nabobyen Taichung en norsk elev fra Pingtung. Han reiste hjem hver 6 helg. De andre helgene tok han buss til Lillian som stelte godt for ham. I 1966 bodde hun i havenbyen Kaoshiung i sør for å hjelpe til med lepra-arbeidet Olav Bjørgaas startet der i 1956. Hele tiden drev hun også bibelundervisning og søndagsskole. Hun bygde opp et kurs i opeasjonssykepleie som hun vekselvis holdt på de norske misjonssnykehusene i Pingtung og Puli. Etter et par år tilbake i Changhua overtok hun arbeid i industribyen Hsinchu lenger nord. Gudrun Stengel fra Røros drev der et lite barnehjem og 3 menigheter. Lillian kjøpte seg en lett scooter for å rekke rundt. Senere valgte Lillian ut en tomt der det ble bygget et barnehjem hun kalte Betanien som ga plass til 30 barn med polio-lammelser. Gruppebildet nedenfor er fra 1984.

Hun ga 35 år for barn på Taiwan

FJERNADOPSJON. Mange foreldre med funksjonshemmede barn var fattige, følte skam og hadde ikke noe tro på barnas framtid. Lillian klarte å spore opp mange av dem og inviterte dem til barnehjemmet. Ettersom de ikke kunne betale for seg, organisete misjonsen fjernadopsjon fra Norge. I tillegg samlet pastor Strømme inn penger via avisannonser i Norge. Flere barn ble sendt til Kristoffer Fotland i Pingtung for nødvendige opeasjoner. På barnehjemmet hjalp Lillian de unge med skolegang, undervisning og trening. De fikk også yrkesrettet undervisning.

Hun ga 35 år for barn på Taiwan

Gabrielsen brukte ofte sin fortellerkunst til å skrive for bladet Misjonsvennen. Hun skrev også mange julekort. Bildet er fra Dagbladet i 2002. I et intervju med Norge Idag i 2012 beklaget hun at hun ikke var flink med internett for å holde kontakt med de 160 barna hun har fostret. Hun var stolt av at de har kommet seg fram og fått gode jobber.

INGEN UTMERKELSE. Ruth Hu er en dame i Taipei som fikk høre om Lillian Gabrielsen og hennes innsats for de funksjonshemmede. Ingen nasjon har vel flere utmerkelser fra Taiwan enn nordmenn, men Lillian var ikke blant dem. Ruth Hu engasjerte seg for å skrive en rapport om Lillian for å nominere henne til en pris. Hun dro 3 ganger til Norge for å møte kanditaten. Hun intervjuet flere av hennes tidligere fosterbarn og medarbeidere på Taiwan.

- Barnehjemmet var omringet av en mur, fortalte Chang Wen-Cheng. Han har idag jobb i transportdirektoratet i hovedstaden. 

- Hjemmet hadde trang økonomi. Gutter og jenter fikk like prosjoner mat, men vi gutta var mer sultne. På kveldene kom gateselgere forbi, ringte med en bjelle og ropte ut hva de solgte. Vi hadde litt lommepenger, så i all hemmelighet slengte vi et tau med penger over muren og fikk det vi hadde råd til.

- Over 50000 barn på Taiwan fikk lammelser av poliomyelitt i 1950-60 årene. 10000 av dem ble operert av Dr. Fotland. Etter operasjoner fikk vi støtteskinner og krykker. Men skoene kunne dengang ikke løsnes fra ortosene for å renses. så vi fikk ofte fotinfeksjoner. Lillian var som en mor for oss som bodde på Betanien. Hun vasket og stelte våre føtter hver kveld.

- Avgangsåret kjørte jeg motorsykkel med støttehjul til et jobbintervju, men ble truffet av en annen motorsykkel. Et vitne ringte Lillian som straks var der, fikk meg til sykehus og sørget for god behandling. Hun levde ut sin tro og viste hvordan hennes tillit til bønn hjalp gjennom store og små vanskeligheter. Det ga meg styrke og optimisme i livet.

Hun ga 35 år for barn på Taiwan

Chang Mei-Ling (til høyre på bildet, bak Lillian) hadde alle skoleår hos Lillian og var en tid ansatt på barnehjemmet, I idag er hun ansatt i Eden, den største kristne velferdsorganisjonen i Taiwan. Hun fortalte:

- Før vi begynte på leksene, fortalte Lillian bibelhistorier som oppmuntret oss i skolearbeidet. Hun utstrålet kjærlighet og bygde opp vår selvtillit. Vi fikk aldri straff.

På søndager ledet hun barna til gudstjeneste i kirken. Naboene undret seg over hvordan disse smilende og pratsomme barna stoltret seg fram med støtteskinner og krykker, Deres egne barn viste ikke ofte den samme gleden.

Misjonsarbedet i Changhua og Hsinchu er tatt over av Chinese Christian Alliance Church (CCAC).

Lillian Gabrielsen har besøkt Taiwan to ganger som pensjonist. Sist gang var i 2003. Da fikk hun æren av å innvie det nye Betania Seniorsenter som har erstattet barnehjemmet. Det har 48 senger og drives i samarbeid med myndighetene.

Hun ga 35 år for barn på Taiwan

I fjor tok Ruth Hu med seg flere av Lillians taiwanske venner til Gjøvik for å besøke misjonæren. Bildet viser stående fra venstre bak Gabrielsen: Chang Wen-Cheng, Stan Lee og Chang Mei-Ling. Lillian husket straks deres navn og gledet seg over gjensynet.

Begravelsen ble den 4. desember holdt i den vakre Biri Kirke som stammer fra 1777. Utenom slekt og venner deltok flere tidligere Taiwan-misjonærer og representant i Norge for utenriksdepartementet på Taiwan.

Betanien i Hsinchu vil holde minnegudstjeneste den 28. desember 2014. Utenom norske studenter er det få nordmenn som bor på Taiwan. Ingen av dem er misjonærer. Miriam Garvi er assisterende professor ved prestisjeuniversitet National Taiwan University. Hun forsker på arbeidet som Strømme ga hjelp til på Taiwan.  Hun vil sammen med de mange tidligere beboere og medarbeidere finne veien i romjula tilbake til Yanping veien seksjon 1, nr. 491.

 

.

1 Jeg ønsker å gi til
La de små barn komme til meg Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Høstgaven 2016
Høstgaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vann i Liberia
Vann i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.700.00,-
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Helse og ernæring i Liberia
Helse og ernæring i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.200.00,-
Gi mennesker en sjanse til bedre helse!
Miljø og klimarettferdighet i Kina
Miljø og klimarettferdighet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Organisering i Kambodsja
Organisering i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Kirke på Filippinene
Kirke på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Arbeid og inntekt i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.750.00,-
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.
Vintergaven 2016
Vintergaven 2016 Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Er du med oss i 2016
Generell gave
Generell gave Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.141.300.00,-
Din gave til Misjonsalliansens arbeid vil brukes i det prosjektet hvor behovet til en hver tid er størst.
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.23.900.00,-
La foreldre slippe å gjemme bort barn med funksjonshemninger.
Mikrofinans i Vietnam
Mikrofinans i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.11.100.00,-
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Skole og utdanning i Vietnam
Skole og utdanning i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.000.00,-
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.
Mikrofinans i Liberia
Mikrofinans i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.300.00,-
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Skole og utdanning i Liberia
Skole og utdanning i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.500.00,-
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Arbeid og inntekt i Kambodsja
Arbeid og inntekt i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.6.000.00,-
Gi fattige mennesker en jobb – og en inntekt.
Vann i Kambodsja
Vann i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.950.00,-
Rent vann og god hygiene
Skole og utdanning i Kambodsja
Skole og utdanning i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.000.00,-
Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.491.00,-
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Arbeid og inntekt på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.12.300.00,-
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Skole og utdanning på Filippinene
Skole og utdanning på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.4.850.00,-
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Helse og ernæring på Filippinene
Helse og ernæring på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.18.100.00,-
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Arbeid og inntekt i Kina
Arbeid og inntekt i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.1.000.00,-
Gi fattige bønder en bedre inntekt
Kirke i Kina
Kirke i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.
Inkludering og funksjonshemmede i Kina
Inkludering og funksjonshemmede i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.52.138.00,-
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
Fotball krysser grenser i Ecuador
Fotball krysser grenser i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.19.215.00,-
Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter!
Skole og utdanning i Ecuador
Skole og utdanning i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.300.00,-
Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.
Helse og ernæring i Ecuador
Helse og ernæring i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Og vær med på å gi skolebarn riktig ernæring.
Kirkearbeid i Ecuador
Kirkearbeid i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.100.00,-
Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet
Skole og utdanning i Brasil
Skole og utdanning i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.14.450.00,-
Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.
Kirkearbeid i Brasil
Kirkearbeid i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil.
Arbeid og inntekt i Brasil
Arbeid og inntekt i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
Fotball krysser grenser i Bolivia
Fotball krysser grenser i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.3.750.00,-
Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!
Kirkearbeid i Bolivia
Kirkearbeid i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.250.00,-
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Arbeid og inntekt i Bolivia
Arbeid og inntekt i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.16.500.00,-
Du kan være med og hjelpe fattige bønder til å øke inntektene sine.
Rent vann i Bolivia
Rent vann i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.5.400.00,-
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Skole og utdanning i Bolivia
Skole og utdanning i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.7.000.00,-
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Helse og ernæring i Bolivia
Helse og ernæring i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.10.900.00,-
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Støtt arbeidet i Vietnam
Støtt arbeidet i Vietnam Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.
Støtt arbeidet på Filippinene
Støtt arbeidet på Filippinene Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.46.665.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Liberia
Støtt arbeidet i Liberia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Brasil
Støtt arbeidet i Brasil Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Bolivia
Støtt arbeidet i Bolivia Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.31.700.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Ecuador
Støtt arbeidet i Ecuador Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.106.460.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Ecuador.
Støtt arbeidet i Kambodsja
Støtt arbeidet i Kambodsja Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Kambodsja. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene dine der de til en hver tid trengs mest.
Støtt arbeidet i Kina
Støtt arbeidet i Kina Budsjett:kr.0.00,-Samlet inn:kr.2.000.00,-
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte arbeidet vårt i Kina generelt.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Fadder (Kun for nordiske faddere) Budsjett:kr.230.00,-Samlet inn:kr.0.00,-
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.
2 Hvor mye ønsker du å gi?
Beløp: NOK
Betalingsmetode
3 Din kontaktinformasjon
Fornavn
Etternavn
Mellomnavn
Epost
Adresse
Jeg aksepterer betingelsene for gaven
Les om betingelsene
 
DEL
 
 
Kommentarer
Powered by Cornerstone