Du er her:Forside/Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador

Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador

Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.

Vi støtter rehabiliteringssentrene Centro Creer, som gir barn og unge med nedsatt funksjonsevne undervisning, oppfølging og trening i å mestre daglige gjøremål. En viktig del av dette arbeidet er å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i skole- og arbeidsliv samt å bekjempe fordommer som finnes i samfunnet de lever i. I løpet av året vil vi fortsette med kartlegging av situasjonen for funksjonshemmede i de fattigste områdene av Guayaquil.

Eksempler på hva pengene kan gå til:           

 • Behovskartleggingsprosjektet:
  • Personer hittil uten diagnose skal få bevis på at de har en funksjonshemning
  • Ledere kurses og bevisstgjøres i tematikken og videreformidler kunnskapen
  • Lokalsamfunnsgrupper innlemmer et inkluderingsopplegg i sine prosjektplaner
  • Familiemedlemmer kurses i teknikker og funksjonell undervisning
  • Nye personer med nedsatt funksjonsevne fra områdene hvor dette kartleggingsprosjektet har blitt gjennomført, skal begynne på Centro Creer
 • Plass på Centro Creer
 • Vedlikehold av bygningene på sentrene Creer
 • Fornyelse av utstyr som brukes til behandling og i klasserommene
 • Oppfølging av familier tilknyttet Centro Creer (to besøk årlig i hjemmene for å veilede familiene, fire undervisningsbolker for foreldre årlig, en samling årlig for å forbedre samarbeidet mellom familiene)
 • Innkjøp av didaktisk materiell for å forbedre undervisning av barn opp til 13 år i grunnleggene ferdigheter
1Jeg ønsker å gi til
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Land:Ecuador
Arbeidsområde:Inkludering og funksjonshemmede,Barn og ungdom
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
2Hvor mye ønsker du å gi?
Beløp:
NOK
Vi tilbyr å håndtere skattefradrag for alle gaver på NOK eller mer.
 
3Din kontaktinformasjon
Adresse
Jeg aksepterer betingelsene for gaven
Les om betingelsene
Powered by Cornerstone