Du er her:Forside/Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene

Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene

Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.

Mennesker med funksjonshemninger skal få tilgang til de rettighetene de har ifølge filippinsk lovverk. Mange barn med funksjonshemninger får ikke skolegang. Det finnes få spesialskoler, og "normalskoler" har sjelden nok kunnskap og kapasitet til å legge til rette for inkludering av barn med funksjonshemninger. Misjonsalliansen jobber for å endre samfunnets holdninger til mennesker med funksjonshemninger, styrke rettighetene til denne gruppen og bidra til større inkludering i samfunnet som helhet.

Misjonsalliansen vil i 2016 følge opp foreldre til barn med funksjonshemninger for å øke deres kunnskap om barnas diagnoser og hvordan de kan bidra til barnas utvikling. Vi vil også gi opplæring til lokale helsearbeidere, førskolelærere, lærere og de lokalbaserte organisasjonene for en bredere forståelse av disse barnas situasjon. Vi vil i tillegg arbeide med et program innen katastrofe og risikoreduksjon, da vi vet at mennesker med funksjonshemninger er særlig utsatt under naturkatastrofer.
.  

Eksempler på hva pengene kan gå til: 
 

  • Kurs for barnehageansatte/lærere i å undervise barn med funksjonshemninger
  • Opplæring i hvordan forstå barn med emosjonelle/psykososiale vansker
  • Utstyr til rehabilitering på helsesentre
  • Trening i katastrofehåndtering og risikoreduksjon
1Jeg ønsker å gi til
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Land:Filippinene
Arbeidsområde:Inkludering og funksjonshemmede
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
2Hvor mye ønsker du å gi?
Beløp:
NOK
Vi tilbyr å håndtere skattefradrag for alle gaver på NOK eller mer.
 
3Din kontaktinformasjon
Adresse
Jeg aksepterer betingelsene for gaven
Les om betingelsene
Powered by Cornerstone