Filter
Land
Filtrer
Arbeidsområde
Filtrer
Vann i Liberia
Hjelp mennesker med å få tilgang på rent vann!
Helse og ernæring i Liberia
Gi mennesker en sjanse til bedre helse!
Miljø og klimarettferdighet i Kina
Støtt miljøopplæring som kan gi fattige familier mer bærekraftig jordbruk og sikrere inntekt.
Miljø og klimarettferdighet i Kambodsja
Gi lokalbefolkningen mulighet til å tilpasse seg klimaendringer.
Organisering i Kambodsja
Gi målgruppen mulighet til selv å organisere tiltak som bidrar til utvikling.
Kirke på Filippinene
Misjonsalliansen ønsker å styrke kirkene til å være kraftsentre i sitt lokalmiljø.
Arbeid og inntekt i Ecuador
Bli med oss i arbeidet med arbeidsskapning og inntektsøkning!
Kvinners rettigheter og likestilling i Vietnam
Du kan være med og styrke kvinnenes posisjon i det vietnamesiske samfunn.
Vintergaven 2016
Er du med oss i 2016
Skole og utdanning i Brasil
Gi barna et sted å leke, spille og være sammen.
Kirkearbeid i Brasil
Hjelp oss med å styrke våre samarbeidsmenigheter i Brasil.
Arbeid og inntekt i Brasil
Vi gir fattige storbykvinner en inntekt og muligheten til å forsørge familien sin.
Støtt arbeidet i Ecuador
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Ecuador.
Inkludering og funksjonshemmede på Filippinene
Bidra til at personer med funksjonshemninger får den oppfølgingen de trenger og hjelp til å leve et verdig liv.
Helse og ernæring på Filippinene
Bidra til bedre tilgang til gode helsetjenester på Filippinene.
Skole og utdanning på Filippinene
Bidra til trygge omgivelser og gode læringsforhold for elever på Filippinene.
Arbeid og inntekt på Filippinene
Tilgang til arbeid og inntekt gir bedre levekår og fører til at flere barn går på skole.
Kirkearbeid i Bolivia
Hjelp oss med å styrke kirkene og deres diakonale arbeid.
Arbeid og inntekt i Bolivia
Du kan være med og hjelpe fattige bønder til å øke inntektene sine.
Skole og utdanning i Bolivia
Misjonsalliansen jobber for å gi barn et bedre skoletilbud.
Rent vann i Bolivia
Mennesker i prosjektene våre trenger rent vann. Det kan du gi dem!
Helse og ernæring i Bolivia
Gi fattige mennesker tilgang til grunnleggende helsetjeneste.
Fotball krysser grenser i Bolivia
Gi barn og ungdom en trygg og god oppvekst!
Støtt arbeidet i Bolivia
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Bolivia. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Brasil
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Brasil. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til enhver tid er mest behov for dem.
Støtt arbeidet i Vietnam
Ved å støtte dette prosjektet gir du til arbeidet i Vietnam generelt, og støtten vil bli brukt der behovet er størst.
Støtt arbeidet i Kina
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte arbeidet vårt i Kina generelt.
Støtt arbeidet i Kambodsja
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Kambodsja. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene dine der de til en hver tid trengs mest.
Støtt arbeidet på Filippinene
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt på Filippinene. Dette er en kjempefin måte å bidra på fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Inkludering og funksjonshemmede i Kina
Vi kjemper for at mennesker med funskjonshemninger skal få sin rettmessige plass i samfunnet og inkluderes på lik linje med andre.
Kirke i Kina
Støtt den kinesiske kirken og dens arbeid i lokalsamfunnet.
Fotball krysser grenser i Ecuador
Fotballskoler og fritidstilbud skaper et positivt alternativ til «gjengen». Barna trenger deg som supporter!
Inkludering og funksjonshemmede i Ecuador
Hjelp oss i arbeidet med å gi funksjonshemmede et verdig liv og inkludere dem i samfunnet.
Helse og ernæring i Ecuador
Hjelp oss i kampen mot hiv/aids. Og vær med på å gi skolebarn riktig ernæring.
Skole og utdanning i Ecuador
Du kan være med og skape inkluderende skoler og bedre lærere i Guayaquil.
Kirkearbeid i Ecuador
Hjelp oss med å styrke menighetene og deres arbeid i lokalsamfunnet
Støtt arbeidet i Liberia
Om du ikke ønsker å velge bare ett prosjekt, kan du støtte det generelle arbeidet vårt i Liberia. Dette er en kjempefin måte å bidra på, fordi du gir oss frihet til å bruke pengene der det til en hver tid er mest behov for dem.
Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam
La foreldre slippe å gjemme bort barn med funksjonshemninger.
Mikrofinans i Vietnam
Kvinnebanken som endrer familier på landsbygda.
Skole og utdanning i Vietnam
God utdanning er en viktig investering for utvikling og fattigdomsreduksjon og er med på å bryte den onde sirkelen av fattigdom og sykdom.
Skole og utdanning i Liberia
Gi barn en mulighet til å lære å lese og skrive!
Mikrofinans i Liberia
Styrk fattige menneskers evne til å jobbe seg ut av fattigdom!
Skole og utdanning i Kambodsja
Gi barn og ungdommer bedre utdanningsmuligheter.
Vann i Kambodsja
Rent vann og god hygiene
Generell gave
Din gave til Misjonsalliansens arbeid vil brukes i det prosjektet hvor behovet til en hver tid er størst.
Fadder (Kun for nordiske faddere)
Det koster 275 norske kroner i måneden å være fadder for et barn i Misjonsalliansen. Du kan også betale for tre måneder 825 NOK, et halvt år 1380 NOK eller et år 2760 NOK av gangen.